Oferowane przez nas produkty, w przypadku uszkodzenia, nieprawidłowego działania czy innego rodzaju dysfunkcji, podlegają serwisowi.

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dotyczy wszystkich naszych produktów, w tym osuszaczy, dyfuzorów, oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza marek:

AIR_and_MeBimarClairEco AIRSaltAirStyliesWellsWinix

 

Jeśli zatem uważasz, że zakupiony przez Ciebie produkt nie działa tak, jak powinien, wypełnij poniższy formularz.

Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia związane z wadami wewnętrznymi urządzenia, powstałymi w trakcie produkcji, niewynikające z nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją postępowania.

Gwarancja na produkty Air&me (Air Naturel), Stylies, Winix, Bimar, Wells oraz Ecoair obejmuje dwa lata.

Uwaga: Wszelkie wady związane z niewłaściwym użyciem produktu nie podlegają gwarancji.

Wysyłając sprzęt do serwisu, do paczki dołącz:

 • karta gwarancyjna
 • dowód zakupu
 • adres nadawcy razem z kodem pocztowym, adresem e-mail, numerem telefonu
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 • nazwę, model produktu
 • dokładny opis usterki
 • dokładny adres zwrotny
 • sposób zwrotu urządzenia po naprawie (kurier, odbiór własny itp.)

Jak przygotować produkt przeznaczony do serwisu do transportu?

Dokładnie zabezpiecz produkt, żeby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Najlepiej wykorzystać do tego opakowanie oryginalne, ale jeśli nim nie dysponujesz, skorzystaj z opakowania zastępczego (kartonowe pudło itp.) i zabezpiecz sprzęt dodatkowo miękkim wypełnieniem.

Uwaga: nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego przygotowania urządzenia do transportu.

Formularz zgłoszeniowy

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wybierz odpowiedni rodzaj zgłoszenia

Wybór odpowiedniego rodzaju zgłoszenia zdecydowanie przyśpieszy proces obsługi reklamacji.

 • Gwarancyjne - Twój produkt przestał działać lub działa nieprawidłowo i chcesz go zgłosić do naprawy w ramach uprawnień gwarancyjnych.
 • Rękojmia - Twój produkt przestał działać lub działa nieprawidłowo i chcesz to zgłosić sprzedawcy.
 • Pomyłka w dostawie - Otrzymałeś towar inny, niż zamawiałeś.
 • Reklamacja usługi montażu - Wykonana usługa montażu urządzenia została wykonana nieprawidłowo lub z nienależytą starannością.
 • Brak wyposażenia - Zakupiony towar nie posiada części wyposażenia, stanowiącego wyposażenie fabryczne.
 • Inne - Zgłoszenie, dotyczące sprawy innej, niż opisane wyżej.
Niepoprawna data
Nieprawidłowe dane
Niepoprawna data
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Please specify your position in the company
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Please specify your position in the company
Please type your full name.
Please type your full name.
Nieprawidłowe dane

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest NIDO Bartosz Szkódliński, z siedzibą w Poznaniu (61-655), ul. Gronowa 22/1303, NIP: 7822180256 REGON: 301585358 (zwana dalej: „NIDO”). NIDO przetwarza dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.